Abikeskus

vastused kõikidele 

sinu küsimustele

Internetiseadme (ruuteri) seadistamine

1. Esmalt eemalda SIM-kaart välimise murdejoone järgi kaardihoidjast.


2. Eemalda internetiseadme (ruuteri) tagant kate ning sisesta SIM-kaart.
NB! Veendu, et SIM-kaardi viltulõigatud serv ühtib SIM-kaardi pesa viltuse servaga.


3. Ühenda ruuter vooluvõrku ja oota mõni minut, kuni joonisel näidatud tuled 1, 2, 3 ja 5 põlema hakkavad.
Ruuteri paigaldamisel vali selleks koht, kus enamik levi tuledest (joonisel tuluke 5) põleksid — mida rohkem signaaltulukesi põleb, seda tugevama leviga on signaal. Kui ruuter on saavutanud korraliku kiiruse, süttib põlema sinine režiimiindikaator (joonisel tuluke 2). Nii tuluke 5 kui ka tuluke 2 peavad põlema siniselt. Kui ruuter on ühendatud ja kasutad ainult Wi-Fi ühendust (ehk võrgu LAN-kaablit lisatud ei ole), siis tuluke 4 põlema ei pea.


4. Binge TV või mõne muu seadme internetiga ühendamiseks tuleb see ühendada võrgukaabli abil ruuteriga või luua ühendus Wi-Fi võrguga. Wi-Fi ühenduse loomiseks vaata ruuteri alt võrgu nime (SSID: HUAWEI XXX), leia sama võrk seadme ekraanil kuvatud Wi-Fi võrkude seast ning sisesta parool, mis asub samuti ruuteri all nimetuse WIFI KEY juures. Võrgukaabli (komplektis kaasas) ühendamiseks kasuta ruuteri taga olevaid kollaseid LAN-pesasid ning ühenda see Binge TV või arvuti võrgupesaga.


Küsimuste korral võta ühendust meie klienditeenindusega telefonil 677 9900 või e-posti aadressil klienditugi@starman.ee.